Sopron

Csak hat betű.

„De e hat betű mögött egy egész világ fekszik, a »homo soproniensis« térben, időben és szellemben kiépült különleges világa.

Sopron: – a nagyvilág számára apró betűs földrajzi név. Az itt jártak részére ízes emlék, az innen elszakadtaknak titkos nosztalgia, az itt élők szívében életet jelentő meleg vér.
Sopron: – már a történelmi idő kezdete előtt is kultúrtalaj, a kelták Scarbantja, a Római Birodalom Scarbantiája, Szt. László határvára, 660 esztendős szabad királyi város, a trianoni Magyarország »leghűségesebb városa«.
Sopron: – a mesemondó, ahol a köveknek nyelvük van, ahol a házak és tornyok valamikori valóságokról regélnek, ahol a Várhely és a Váris tölgyeinek és fenyőinek gyökerei alatt őskori sáncok, urnák és agyagidolok szunnyadnak.
Sopron: – letűnt századok egyházi és profán építészetének szabadtéri múzeuma, a zene, irodalom, képzőművészet, tudomány, az iskolák ősi városa.
Sopron: – az ellentéteket áthidaló és kiengesztelő város, a hegyvidék és síkság, fajok és nemzetek, nyelvek és életszemléletek kapcsa, a természet és a városi élet egybekulcsolója.
Sopron: – az elveszett gazdasági alapot csüggedetlen józansággal újraépítő modern, ipari és idegenforgalmi város, a szebb magyar jövőben hívő és azt előkészítő »civitas fidelissima«. ” írták Sopronról elődeink 1937-ben és város bár előtte volt még a nagy világégésnek és a német kitelepítésnek, mégis sok mindent megőrzött mára múltból. Sőt nem csak megőrzött, de hozzá is tett a múlt értékeihez.

Ma Sopron a Kékfrankos fővárosa és egyben sörváros is, ahol Silénosz és Gambrinus hívei is hódolhatnak isteneiknek. Sopron a VOLT Fesztivál városa és kreatív fiatalságé, igazi egyetemi város. Sopron a leghűségesebb város, mely hűségét bizonyította többször is.

1277-ben hűség a királyhoz, 1921-ben hűség a nemzethez, 1989-ben hűség Európához.

A Páneurópai Piknik Sopron nevét beírta a történelem könyvekbe és így Sopron a hűség és szabadság városa is lett.