Projekt

A projekt közvetett, hosszú távú célja:

„A Sopron városának és térségének, illetve tágabb értelemben véve a Nyugat-Dunántúli Régió turizmusának fellendítése széleskörű, a turisztikai értéklánc mentén megvalósuló együttműködésen alapuló, versenyképes és magas minőségű kulturális és örökségturisztikai termék- és szolgáltatásfejlesztés által.”

A projekt konkrét céljai:

  • Sopron belvárosi kulturális és örökségturisztikai attrakcióinak összekötésével, illetve széleskörű turisztikai együttműködésekkel a láthatóság és az eladhatóság kritikus tömegének megteremtése, fokozása;
  • az együttműködésben résztvevő turisztikai szereplők jövedelemtermelő képességének növelése, munkahelyek teremtése;
  • látogatók számának növelése új turisztikai termékek kialakításával, és a meglévő attrakciók szolgáltatási minőségének javításával;
  • helyi termékek, és a tradicionális gasztronómia szereplőinek együttműködésbe és kínálatfejlesztésbe való bevonása a turisztikai értéklánc egészének integrálása, és a helyi beszállítói kapcsolatok erősítése érdekében;
  • a szezonon kívüli, és rossz időben is garantáltan igénybe vehető kulturális és örökségturisztikai szolgáltatások fejlesztése által a szezonalitás kedvezőtlen hatásainak mérséklése;
  • innovatív, újszerű technológiai megoldások hasznosításával (pl.: mobil applikáció, Sopron pass hűségkártya) magas minőségű turisztikai szolgáltatások biztosítása, mely egyaránt hozzájárul a látogatottság, a turisták átlagos tartózkodási idejének, illetve költési hajlandóságuk növekedéséhez.